Kontakt GST  GROUP

KONTAKTNÍ INFORMACE 


Obchodní firma: GST Group s.r.o.

Adresa sídla: Bartoškova 1368/4, 140 00, Praha 4

Městský soud v Praze C 216966.

Identifikační číslo: 02213354

DIČ: CZ02213354

Účet obchodní společnosti: 107-7876860277/0100

vedený u společnosti KB, (Komerční banka, a.s.)


email: info@igstgroup.cz